Boris Karloff Tales of Mystery #4 (1963) Boris Karloff Tales of Mystery

Boris Karloff Tales of Mystery Comic Books Boris Karloff Tales of Mystery Prices

Grade Your Issues..

Add this item to your collection.
Keep track of your collection value over time. Ok
Raw 4.0 / VG 6.0 / Fine 8.0 / VF 9.2 / NM- 9.8
$11.80 $0.00 $20.47 +$0.25 $48.20 +$0.55 $97.18 +$1.15 $198.69 +$2.49 $1,217.18 +$16.71
volume:  6 sales per year volume:  1 sale per year volume:  1 sale per year volume:  1 sale per year volume:  1 sale per year volume:  1 sale per year
 
8.0 / VG 9.2 / NM- 9.8
$97.18 +$1.15 $198.69 +$2.49 $1,217.18 +$16.71
Raw Verkochte Producten
4.0 Verkochte Producten
6.0 Verkochte Producten
8.0 Verkochte Producten
9.2 Verkochte Producten
9.8 Verkochte Producten
POP Report

No sales data for this issue and grade

Any value shown for this comic with this grade is an estimate based on sales we've found for other grades and the age of the comic.
This estimate is based on the comic being CGC graded. Grades from other companies could be worth much less.

No sales data for this issue and grade

Any value shown for this comic with this grade is an estimate based on sales we've found for other grades and the age of the comic.
This estimate is based on the comic being CGC graded. Grades from other companies could be worth much less.

No sales data for this issue and grade

Any value shown for this comic with this grade is an estimate based on sales we've found for other grades and the age of the comic.
This estimate is based on the comic being CGC graded. Grades from other companies could be worth much less.

No sales data for this issue and grade

Any value shown for this comic with this grade is an estimate based on sales we've found for other grades and the age of the comic.
This estimate is based on the comic being CGC graded. Grades from other companies could be worth much less.

No sales data for this issue and grade

Any value shown for this comic with this grade is an estimate based on sales we've found for other grades and the age of the comic.
This estimate is based on the comic being CGC graded. Grades from other companies could be worth much less.

Graded Population Report: Boris Karloff Tales of Mystery #4 (1963)

Graded Population (POP) for Boris Karloff Tales of Mystery #4 (1963). This is the count of cards receiving each grade by PSA. Visualize the distrbution of grades in the chart.

CGC 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 5 0 0 0

* population census updated monthly

Click tabs to see historic sales data.
Click on a listing to see full details. Ok

Boris Karloff Tales of Mystery #4 (1963) (Boris Karloff Tales of Mystery) Details

Releasedatum:
Publisher: Western
Model Number: #4
Notes: none
  
UPC: none
Comic.org ID: 17769
MyComicShop ID:
PriceCharting ID: 27777
   
Description: none

More Photos of Boris Karloff Tales of Mystery #4 (1963)

Main Image

 

Boris Karloff Tales of Mystery prijzen (Comic Books Boris Karloff Tales of Mystery) worden dagelijks bijgewerkt voor elke hieronder vermelde bron. De weergegeven prijzen zijn de laagste prijzen beschikbaar voor Boris Karloff Tales of Mystery sinds de laatste keer dat deze zijn bijgewerkt.
Historische verkoopgegevens zijn voltooide verkopen met een koper en een verkoper die het eens zijn over een prijs. We houden geen rekening met onverkochte artikelen in onze prijzen.
De grafiek toont de prijs van Boris Karloff Tales of Mystery aan het einde van elke maand teruggaand gedurende de hele tijd dat wij dit artikel hebben bijgehouden.
Los, CIB en Nieuw prijzen zijn de huidige marktprijs.

FAQ | Aanmelden Don't Want Ads?

Take/Upload a Pokemon Card or Comic photo. Find the best match in our database


Best Matches